ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ก.ค. 59 ประกวดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ เข้ารประกวดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด (เต้นแอโรบิค) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
01 ก.ค. 59 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
30 มิ.ย. 59 โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือยาเสพติด ประจำปี 2559 
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
24 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
23 พ.ย. 58 นิเทศชั้นเรียน
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
18 พ.ย. 58 ถึง 20 พ.ย. 58 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่)
04 พ.ย. 58 ถึง 06 พ.ย. 58 แข่งขั้นกีฬาภายใน
แข่งนอกรอบและพิธีเปิด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) แต่งกายชุดพละสีส้มและสีเขียว งานกิจการนักเรียน
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
30 ต.ค. 58 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
27 ต.ค. 58 ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน
วัดพระพุทธฉาย อบต.หนองปลาไหล
10 ต.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1
09 ต.ค. 58 นิเทศชั้นเรียน
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
08 ต.ค. 58 ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์/เอกสารธุรการชั้นเรียน
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
02 ต.ค. 58 ครูพิเศษส่งคะแนนครูประจำชั้น
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
28 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ประถม)
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
25 ก.ย. 58 นิเทศชั้นเรียน
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
08 ก.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
25 ส.ค. 58 นิเทศชั้นเรียน
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
13 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 ส.ค. 58 ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ
วัดพระพุทธฉาย อบต.หนองปลาไหล
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
05 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (มัธยม)
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วัดอรัญวาสี (เขาจำปา)
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 สัปดาห์วันภาษาไทย
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 ก.ค. 58 นิเทศชั้นเรียน
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
01 ก.ค. 58 วันสถาปนาลูกเสือไทย
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ
20 มิ.ย. 58 อบรมโครงการ D-Day พลิกโฉมโรงเรียนด้วยกระบวนการ BBL
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สบ๑
19 มิ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนา  ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
04 มิ.ย. 58 ถึง 05 มิ.ย. 58 เข้าค่ายคุณธรรม

สถานปฏิบัติธรรม สิริธรรมมุนี งานกิจการนักเรียน
02 มิ.ย. 58 สอบครูธุรการ
สอบภาคเช้า ณ โรงอาหาร สอบภาคบ่าย ณ อาคารมัธยม ชั้นบน โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
27 พ.ค. 58 ถึง 27 มิ.ย. 58 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
18 พ.ค. 58 บริจาคหนังสือห้องสมุด/เยี่ยมบ้านนักเรียนขาดแคลนโดยคณะครูและทีวีช่อง 11/แจกใบประกาศฯกิจกรรมซ่อมเสริม

ณ โรงเรียนหน้าพระลานฯ งานวิชาการ ห้องสมุดโรงเรียน
14 พ.ค. 58 นิเทศก่อนเปิดเรียนโดยคณะนิเทศ สพป.สระบุรีเขต1

ห้องประชุม งานบริหาร
08 พ.ค. 58 ประชุมครู

ห้องุประชุม งานบริหารบุคคล
07 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ งานบริหารทั่วไป
06 พ.ค. 58 จัดเตรียมสถานที่ประชุม
เตรียมสถานที่    ป้าย   อาหารว่าง   แบบลงทะเบียน  แผ่พับประชาสัมพันธ์
ห้องประชุม โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
21 เม.ย. 58 ถึง 30 พ.ค. 58 สอนซ่อมเสริมช่วงปิดภาคเรียน
Underline
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาจำปา ( เทียนราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
03 เม.ย. 58 ประชุมจัดชั้นเรียนและจัดตารางสอน/ตารางเรียน
ห้องประชุม วิชาการ
02 เม.ย. 58 รับรายงานตัวนักเรียน/คณะทำงานจัดทำ sar สถานศึกษา
ห้องประชุม งานวิชาการ
31 มี.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) งานวิชาการ/บริหารทั่วไป/งบประมาณ
30 มี.ค. 58 จัดเตรียมสถานที่ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฏร์อุทิศ) วิชาการ/บริหารทั่วไป/งบประมาณ
26 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 คณะครูศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ
ชลบุรี/สวมใส่เสื้อสีม่วง งานบุคลากร
25 มี.ค. 58 ส่งแบบสรุปแผนงานและโครงการ
ฝ่ายจัดทำแบบรายงานการประเมินตนเอง sarโรงเรียน งานวิชาการ
23 มี.ค. 58 ส่งงานธุรการประจำชั้นเรียน
ส่งแบบ ปพ.ต่าง ๆ  และ บัตรสุขภาพ
ครูวิชาการฝ่ายประถม และครูวิชาการฝ่ายมัธยม ผู้อำนวยการ งานวิชาการฝ่ายวัดประเมินผล
19 มี.ค. 58 พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
จัดเตรียมสถานที่ โดยจัดโต๊ะหมู่   มุมหนังสือ  จัดสวนพฤกศาสตร์   วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหน้าห้องสมุด/สวมใส่เสื้อสีม่วง วิชาการ/อาคารสถานที่
19 มี.ค. 58 ประชุมเตรียมการสรุปแผนงาน โครงการ โรงเรียน
ห้องประชุม วิชาการ
18 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58 สอบปลายภาคระดับประถมศึกษา
สอบปลายภาคเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
17 มี.ค. 58 วันสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตน้อย
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลที่ 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วันที่ 17 มีนาคม 2558
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฏร์อุทิศ) งานวิชาการ
04 มี.ค. 58 ปฏิบัติกิจกรรมวันมาฆบูชาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
วันที่ 4 มีนาคม 2558  โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ร่วมประเพณีแห่เสลี่ยงเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระพุทธฉาย โดยมี นายภัลลพ พิลา  นายอำเภอเมืองสระบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด  
วัดพระพุทธฉาย/ไทยพื้นเมือง บริหารทั่วไป
02 มี.ค. 58 ถึง 03 มี.ค. 58 สอบปลายภาคระดับมัธยม
สอบปลายภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  -  3
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
27 ก.พ. 58 สอบข้อสอบกลาง
โรงเรียนจัดทำคำสั้่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบโดยมีกรรมการรับ-ส่ง แบบทดสอบ  กรรมการคุมสอบ  
โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนและกลุ่มนิเทศฯ สพป.สระบุรี เขต 1
24 ก.พ. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 จัดนิทรรศการวิชาการ \
จัดแสดงผลงานทางวิชาการตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/เกียรติยศโรงเรียน ร่วมกับ อบต.หนองปลาไหล
และกิจกรรมคืนความสุขฯ
ณ โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฝ่ายงานวิชาการ
24 ก.พ. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 นิทรรศการวิชาการ 58 (open house)เปิดรั้วเปิดใจสานสายใยเขาจำปา
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฏร์อุทิศ)/ครูสวมใส่ผ้าไทย นักเรียนสวมชุดนักเรียน วิชาการ
19 ก.พ. 58 ถึง 21 ก.พ. 58 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้นประถศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ฝ่ายงานกิจการนักเรียน
31 ม.ค. 58 สอบ O - NET
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทดสอบ O - NET
ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพฐ.
15 ม.ค. 58 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมความรู้ให้นักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมความรู้ให้นักเรียน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, ด้านดาราศาสตร์ให้แก่ครู นักเรียน ณ โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) โดยมีโรงเรียนวัดโนนสภารามฯ, โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย, โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า, โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
บริเวณสนามกีฬา วิชาการ
09 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับวัดพระพุทธฉาย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้กับโรงเรียนกลุ่มพระพุทธฉาย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล/วัดพระพุทธฉาย บริหารทั่วไป
08 ม.ค. 58 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง วันที่ 8 มกราคม 2558
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) บริหารทั่วไป