รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาไหล   ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 036-712665 , 08 8255 9655 (ผอ.สมนึก กำลังเดช) เบอร์แฟกส์ 036-712665
Email : watkhaojumpa@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :