ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)
หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาไหล   ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 036-712665 , 0979594356 (ผอ.ชญาดา มั่นศรี) เบอร์โทรสาร 036-712665
Email : watkhaojumpa@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100051929504139


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :