แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้Eng0P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.5 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng1P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng2P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.5 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng3P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng4P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.5 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng5P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.5 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng6P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng7P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng8P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239 KB
แผนการจัดการเรียนรู้Eng9P2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138 KB