ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.2 KB 251497
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.23 KB 247061
งานบุคลากร
แฟ้มพัฒนาตนเอง สุวรรณา Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 247173
งานวิชาการ
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 247438
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 247017
ตัวชี้วัดอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 247221
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.14 KB 252038
เครื่องมือพัฒนาการอ่านโรงเรียนวัดเขาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 247027
คู่มือหลักสูตรอาเซี่ยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.35 KB 247134
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 33.69 KB 247448
ตัวชี้วัดการงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 247095
ตัวชี้วัดสุขศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.78 KB 247102
ตัวชี้วัดสังคมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 247345
ตัวชี้วัดวิทย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 247034
ตัวชี้วัดคณิตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 247010
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 247275
หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 247157
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส. Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 247042
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 926 KB 247052
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 247009
ขอบข่ายงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 252098
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 474 KB 247077
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 639 KB 247056
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 408.5 KB 247077
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 247205