ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.2 KB 149011
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.23 KB 146628
งานบุคลากร
แฟ้มพัฒนาตนเอง สุวรรณา Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 146543
งานวิชาการ
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 146638
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 146760
ตัวชี้วัดอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 147155
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.14 KB 146765
เครื่องมือพัฒนาการอ่านโรงเรียนวัดเขาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 146560
คู่มือหลักสูตรอาเซี่ยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.35 KB 146443
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 33.69 KB 147076
ตัวชี้วัดการงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 146745
ตัวชี้วัดสุขศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.78 KB 146814
ตัวชี้วัดสังคมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 147698
ตัวชี้วัดวิทย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 146644
ตัวชี้วัดคณิตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 146530
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 146908
หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 146600
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส. Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 152325
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 926 KB 146580
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 146732
ขอบข่ายงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 152646
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 474 KB 146465
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 639 KB 146358
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 408.5 KB 146516
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 146815