ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.2 KB 86216
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.23 KB 85181
งานบุคลากร
แฟ้มพัฒนาตนเอง สุวรรณา Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 85074
งานวิชาการ
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 85173
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 85307
ตัวชี้วัดอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 85333
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.14 KB 85196
เครื่องมือพัฒนาการอ่านโรงเรียนวัดเขาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 85107
คู่มือหลักสูตรอาเซี่ยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.35 KB 84992
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 33.69 KB 85429
ตัวชี้วัดการงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 85297
ตัวชี้วัดสุขศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.78 KB 85285
ตัวชี้วัดสังคมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 85340
ตัวชี้วัดวิทย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 85193
ตัวชี้วัดคณิตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 85082
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 85399
หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 85147
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส. Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 87541
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 926 KB 85119
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 85284
ขอบข่ายงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 87216
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 474 KB 85009
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 639 KB 84911
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 408.5 KB 85066
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 85363