ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.2 KB 134995
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.23 KB 132928
งานบุคลากร
แฟ้มพัฒนาตนเอง สุวรรณา Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 132837
งานวิชาการ
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 132934
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 133059
ตัวชี้วัดอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 133323
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.14 KB 133032
เครื่องมือพัฒนาการอ่านโรงเรียนวัดเขาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 132860
คู่มือหลักสูตรอาเซี่ยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.35 KB 132741
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 33.69 KB 133271
ตัวชี้วัดการงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 133045
ตัวชี้วัดสุขศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.78 KB 133077
ตัวชี้วัดสังคมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 133593
ตัวชี้วัดวิทย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 132943
ตัวชี้วัดคณิตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 132830
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 133191
หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 132899
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส. Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 138236
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 926 KB 132874
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 133032
ขอบข่ายงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 138001
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 474 KB 132763
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 639 KB 132658
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 408.5 KB 132816
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 133115