ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.2 KB 839
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.23 KB 127
งานบุคลากร
แฟ้มพัฒนาตนเอง สุวรรณา Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 238
งานวิชาการ
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 160
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 92
ตัวชี้วัดอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 133
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.14 KB 4506
เครื่องมือพัฒนาการอ่านโรงเรียนวัดเขาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 104
คู่มือหลักสูตรอาเซี่ยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.35 KB 203
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 33.69 KB 303
ตัวชี้วัดการงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 132
ตัวชี้วัดสุขศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.78 KB 176
ตัวชี้วัดสังคมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 224
ตัวชี้วัดวิทย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 106
ตัวชี้วัดคณิตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 89
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 345
หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 230
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส. Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 114
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 926 KB 120
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 89
ขอบข่ายงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1578
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 474 KB 151
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 639 KB 136
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 408.5 KB 152
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 147