ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.2 KB 254
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.23 KB 112
งานบุคลากร
แฟ้มพัฒนาตนเอง สุวรรณา Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 215
งานวิชาการ
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 92
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 73
ตัวชี้วัดอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 73
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.14 KB 4173
เครื่องมือพัฒนาการอ่านโรงเรียนวัดเขาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 80
คู่มือหลักสูตรอาเซี่ยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.35 KB 157
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 33.69 KB 187
ตัวชี้วัดการงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 94
ตัวชี้วัดสุขศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.78 KB 161
ตัวชี้วัดสังคมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 183
ตัวชี้วัดวิทย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 83
ตัวชี้วัดคณิตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 72
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 327
หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 186
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส. Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 96
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 926 KB 105
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 71
ขอบข่ายงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 278
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 474 KB 130
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 639 KB 118
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 408.5 KB 121
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 123