ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.2 KB 2217
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.23 KB 172
งานบุคลากร
แฟ้มพัฒนาตนเอง สุวรรณา Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 289
งานวิชาการ
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 206
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 137
ตัวชี้วัดอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 179
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.14 KB 4862
เครื่องมือพัฒนาการอ่านโรงเรียนวัดเขาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 147
คู่มือหลักสูตรอาเซี่ยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.35 KB 250
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 33.69 KB 391
ตัวชี้วัดการงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 180
ตัวชี้วัดสุขศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.78 KB 223
ตัวชี้วัดสังคมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 297
ตัวชี้วัดวิทย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 150
ตัวชี้วัดคณิตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 134
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 392
หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 273
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส. Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 162
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 926 KB 169
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 134
ขอบข่ายงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 3380
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 474 KB 194
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 639 KB 182
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 408.5 KB 196
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 196