ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.2 KB 299
หลักสูตรหน้าที่พลเมืองของโรงเรียนวัดเขาจำปา ฯ (จากครูสุนันทา ยุ่นสมาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.23 KB 118
งานบุคลากร
แฟ้มพัฒนาตนเอง สุวรรณา Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 226
งานวิชาการ
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 104
ผลการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 83
ตัวชี้วัดอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.7 KB 82
แนวปฏิบัติค่านิยม ๑๒ ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.14 KB 4220
เครื่องมือพัฒนาการอ่านโรงเรียนวัดเขาจำปา Word Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 88
คู่มือหลักสูตรอาเซี่ยน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.35 KB 173
ตัวชี้วัดศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 33.69 KB 203
ตัวชี้วัดการงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 22.83 KB 103
ตัวชี้วัดสุขศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.78 KB 169
ตัวชี้วัดสังคมม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 192
ตัวชี้วัดวิทย์ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 92
ตัวชี้วัดคณิตฯ Word Document ขนาดไฟล์ 37.14 KB 79
ตัวชี้วัดภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 32.12 KB 335
หลักสูตรโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 201
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส. Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 105
รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 926 KB 113
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 77
ขอบข่ายงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 344
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 474 KB 138
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 639 KB 127
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 408.5 KB 130
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 135