ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561
เมื่อวันเสาร์ ที 1 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) โดยนายอนันท์ ถนอมพิชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาฯได้พบปะผู้ปกครอง ,พระครูวิศาลธรรมภูษิต กล่าวความสำคัญ  บวร กับความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 แจ้งผลการเรียน ของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561,10:22   อ่าน 184 ครั้ง