ภาพกิจกรรม
ประชุมวิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET และวางแผนการยกระดับ O-NET
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นางสุนันทา กล้าแข็ง ประชุมวิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET และวางแผนการยกระดับ O-NET  ให้พัฒนาขึ้นทุกสาระวิชาโดยครูวิชาการโรงเรียนและครูผู้สอน ทั้ง 4 สาระ​วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,14:39   อ่าน 154 ครั้ง