ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี มาออกค่ายจิตอาสา
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ขอขอบคุณท่าน ผอ.อิทธิรงค์ ปานะถึก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง English Program โรงเรียนอนุบาลสระบุรี มาออกค่ายจิตอาสา โรงเรียนพี่ให้โรงเรียนน้อง ณ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ).. เด็กๆต่างมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,15:16   อ่าน 162 ครั้ง