ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ เยี่ยมชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั่วโมงแนะแนว
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางสุนันทา กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)​ ได้พบปะเยี่ยมชั้นเรียน ปีนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น ม.1-ม.3 เกือบร้อยคนในชั่วโมงแนะแนวฝากข้อคิดให้เรียนแบบมุ่งอนาคต เพื่อการมีงานทำ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,15:19   อ่าน 38 ครั้ง