ภาพกิจกรรม
กิจกรรมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๕กรกฎาคม๒๕๖๒
กิจกรรมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)​จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๒ ๒๙กรกฎาคมของทุกปี จัดมอบเกียรติบัตรผลงานชนะเลิศรางวัล การประกวดวิชาการ, ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชมการแสดงอนุรักษ์ไทย, ชมผลงานนักเรียนแสดงออกด้านความเป็นไทย นักเรียนเข้าเรียนรู้ ฐานคิดสนุกกับกิจกรรมอนุรักษ์ไทย ๕ ฐาน เช่น ฐานการละเล่นไทย, อาหารไทย, ร้องเพลงไทย,โดยคณะครูไทย
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,14:59   อ่าน 182 ครั้ง