ภาพกิจกรรม
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางสุนันทา กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ ผู้นำทีมบุคลากรนักเรียน จัดกิจกรรม ยึดมั่นสถาบัน กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ..
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,11:15   อ่าน 20 ครั้ง