ภาพกิจกรรม
สัมมนาเสริมความรู้ ความเข้าใจ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสุนันทา กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสุภาวรรณ  ปาณเล็ก ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมความรู้ ความเข้าใจ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  เพื่อเตรียมความพร้อม.. รับการประเมิน สมศ. รอบ 4  ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ กทม.
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,12:07   อ่าน 21 ครั้ง