ภาพกิจกรรม
ชมวิดิทัศน์จาก สทศ เรื่อง การเตรียมตัวก่อนสอบ O-NET
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) จัดสัปดาห์สุดท้าย..การเตรียมตัวก่อนสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ให้ชมวิดิทัศน์จาก สทศ...
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,10:18   อ่าน 50 ครั้ง