ภาพกิจกรรม
ฝึกปฏิบัติอาชีพชุมชน จากปราชญ์ชาวบ้าน คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว ในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษภาคเรียนที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) นำนักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพชุมชน จากปราชญ์ชาวบ้าน คุณลุงบุญลือ เต้าแก้ว ในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,12:11   อ่าน 106 ครั้ง