ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูประกันคุณภาพ ในหัวข้อ การประกันคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ 4 ณ ห้องประชุม SCG โรงเรียนวัดพุแค
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) จำนวน 5 คน เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูประกันคุณภาพ ในหัวข้อ การประกันคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบ 4  ณ ห้องประชุม SCG โรงเรียนวัดพุแค 
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,14:16   อ่าน 51 ครั้ง