ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) จัดกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อฝึกทักษะและให้นักเรียนสามารถสร้างหน้ากากอนามัยไว้สำหรับใช้เอง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอด สร้างรายได้ระหว่างเรียนได้
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,11:25   อ่าน 19 ครั้ง