ภาพกิจกรรม
กิจกรรม PLC วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสุนันทา  ยุ่นสมาน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) และคณะครู ได้ทำ PLC เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน สัปดาห์นี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกระบวนการแก้ปัญหาของแต่ละขั้นเรียน ซึ่งครูแต่ละชั้น ก็จะนำเสนอผลการดำเนินการของตัวเองในลักษณะของตารางและกราฟ 
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,12:13   อ่าน 9 ครั้ง