ภาพกิจกรรม
คณะครูร่วมอบมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี
เมื่อเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 นางสุนันทา ยุ่นสมาน ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) และคณะครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี เข้าร่วมการอยมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,13:18   อ่าน 6 ครั้ง