ภาพกิจกรรม
อบรมการจัดทำผลงานวิชาการวิจัยสู่ คศ.3 คศ.4
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 นางสาวสุวรรณา  เพชรบังเกิด , นางหทัยพร  ทั่งทอง  และนางสาวน้อยคำพันธ์  เทียนปัญญา  ครูโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สมัครเข้าอบรมการจัดทำผลงานวิชาการวิจัยสู่ คศ.3  คศ.4  โดย ดร.จันทิมา  บุญอนันต์วงศ์  ณ โรงแรมสระบุรีอินน์  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย เกี่ยวกับกระบวนการ PLC เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2563,13:27   อ่าน 11 ครั้ง