ภาพกิจกรรม
ความคืบหน้าบริเวณที่จะตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ศาลแม่ซ่อนกลิ่น
อันครูชายสามสหายเป็นนายช่าง
เตรียมก่อสร้างรากฐานพระภูมิหนอ
ทั้งดัดเหล็กขนดินไม่รีรอ
เพื่อเติมต่อก่อสร้างสิ่งมงคล
ขอเจ้าที่แม่ซ่อนกลิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยดลจิตผู้เมตตามาดั่งฝน
บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างศาลมงคล
ให้ผู้คนกราบไหว้และบูชา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,15:52   อ่าน 35 ครั้ง