ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยามเช้า การอบรมเรื่องความปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) นายสมนึก  กำลังเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) อบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องความปลอดภัย เรื่องการสวมหมวกนิรภัย การเล่นเครื่องเล่น และอบรมเรื่องระเบียบวินัยการเดินแถวเข้าชั้นเรียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,10:05   อ่าน 24 ครั้ง