ภาพกิจกรรม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างสัมพันธภาพและสัมพันธไมตรีระหว่างสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) พร้อมนางสาวนฤมล เวทวงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ , นายมงคล ชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน และตัวแทนสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างสัมพันธภาพและสัมพันธไมตรีระหว่างสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี และได้มอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 5 ชุด  พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:00   อ่าน 28 ครั้ง