ภาพกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งยุวเกษตรและไข่เค็มสมุนไพรใบเตย โดยคณะเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี
วันที่ 16 มีนาคม 2564
นายสมนึก กำลังเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) มอบหมายให้คณะครูต้อนรับคณะเกษตรอำเภอเมืองสระบุรีนำโดยนางสวนิตย์ พรหมโชติ เกษตรอำเภอวังม่วงรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองสระบุรี ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งยุวเกษตรและไข่เค็มสมุนไพรใบเตย ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านและคณะอย่างสูง
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:12   อ่าน 23 ครั้ง