ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุม PLC นำเสนอการใช้นวัตกรรมการแก้ปัญญานักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ร่วมประชุม PLC นำเสนอการใช้นวัตกรรมการแก้ปัญญานักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการแก้ปัญหา เสริมแรงบวก ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:25   อ่าน 24 ครั้ง