ภาพกิจกรรม
การประเมิน นางสาววารุณี ปานทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่18 มีนาคม 2564 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) , ท่าน ศน. กฤษณา ขำปากพลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 และคุณครูสุนันทา ยุ่นสมาน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ การประเมิน นางสาววารุณี ปานทอง ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ครั้งที่ 1 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำ...ชี้แนะแนวทางในการประเมินครั้งนี้
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:39   อ่าน 16 ครั้ง