ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มพระพุทธฉาย ให้เลือกโรงเรียนดีใกล้บ้านในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) มอบหมายให้นางสุนันทา ยุ่นสมาน หัวหน้างานแนะแนว , นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา , นางสาวอรทัย อินหนองอาจ คุณครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว และตัวแทนสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 คน ออกแนะแนวการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มพระพุทธฉาย ให้เลือกโรงเรียนดีใกล้บ้านในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,11:22   อ่าน 21 ครั้ง