ภาพกิจกรรม
ท่านพิษณุ ชำนาญศิลป์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้างานวิศวกรรม ที่ได้มาตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งให้คำชี้แนะในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้อาคารเรียน
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ขอขอบพระคุณท่านพิษณุ ชำนาญศิลป์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้างานวิศวกรรม ที่ได้มาตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งให้คำชี้แนะในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้อาคารเรียน และทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านอาจารย์พัฒนะพจ วิมาโน อาจารย์โรงเรียนหนองแซงวิทยา ที่ช่วยประสานงานและคอยแนะนำ สนับสนุนโรงเรียนด้สยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,13:12   อ่าน 21 ครั้ง