ภาพกิจกรรม
นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ สพป.สระบุรี เขต 1 ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ สพป.สระบุรี เขต 1 ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ประธานสนามสอบให้การต้อนรับ และดูแลในการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,13:34   อ่าน 15 ครั้ง