ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ ในปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ฝ่ายงานกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีเด็กหญิงนภัสวรรณ พรมประเสริฐได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนและเด็กหญิงสุพัตรา รันทุมมาเป็นรองประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,14:18   อ่าน 28 ครั้ง