ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผลประกาศรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ขอแสดงความยินดีกับผลประกาศรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ระดับผ่านเกณฑ์
2.นางสาวณทิตา สุขนภาชูสกุล ระดับดี
3.นายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ ระดับดี
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,22:14   อ่าน 43 ครั้ง