ภาพกิจกรรม
ดูแลปรับปรุงอาคารสถานที่ ซ่อมแซมห้องสหกรณ์ โรงอาหาร และภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ มอบหมายคุณครูวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์ , คุณครูมงคล ชัยมงคล และคุณครูศราวุธ ดวงสว่าง ดูแลปรับปรุงอาคารสถานที่ ซ่อมแซมห้องสหกรณ์ โรงอาหาร และภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ On-site เรียนที่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,22:32   อ่าน 142 ครั้ง