ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด สาขาสระบุรีอย่างสูงที่ได้มามอบโอกาสและให้การสนับสนุนจัดทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่กั้นนกในโรงอาหาร ตีเส้นสนามบาสเกตบอล ลานเอนกประสงค์ พร้องทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องดื่มให้กับทางโรงเรียนวัดเขาจำป
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด สาขาสระบุรีอย่างสูงที่ได้มามอบโอกาสและให้การสนับสนุนจัดทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่กั้นนกในโรงอาหาร ตีเส้นสนามบาสเกตบอล ลานเอนกประสงค์ พร้องทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องดื่มให้กับทางโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ทางผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนทุกคนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:42   อ่าน 19 ครั้ง