ภาพกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2565 ประเภทสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2565 ประเภทสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยด้วยดี
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,14:13   อ่าน 148 ครั้ง