ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบนักเรียนใหม่และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ ยินดีต้อนรับลูกๆ นักเรียนใหม่ทุกคนเข้าสู่อ้อมอก และสู่รั้วเขาจำปา ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,14:25   อ่าน 54 ครั้ง