ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนแห่งความสุขเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
เมื่อระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนแห่งความสุขเพื่อการช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ณ ภูเขางามรีสอร์ทจังหวัดนครนายก
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,14:33   อ่าน 21 ครั้ง