ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่ายงาน
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้บุคลากรทั้งสองโรงเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่ายงาน นวัตกรรมการสอนของครู หลักสูตรฐานสมรรถนะและงานอื่นๆ ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกแก้ว ที่มาเยือนในวันนี้
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,16:20   อ่าน 51 ครั้ง