ภาพกิจกรรม
การประเมินข้าราชการครูเพื่อเข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566
วันที่ 6 กันยายน 2565 ขอขอบพระคุณ นายอำนาจ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มพระพุทธฉาย , นายมงกุฎ ป้อมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสภารามฯ , นางปาหนัน บัวโฮม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย และ นางสาวจันทร์เพ็ญ ขวัญสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธฉาย อย่างสูงที่ท่านมาเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูเพื่อเข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 โดยทางโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศมีข้าราชการครู 2 ท่าน ที่ได้รับการประเมินได้แก่ นางสาวอรทัย อินหนองอาจ ตัวแทนระดับปฐมวัย , นางสาวน้อยคำพันธ์ เทียนปัญญา ตัวแทนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,13:26   อ่าน 22 ครั้ง