ภาพกิจกรรม
ประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ของ ครูวารุณี ปานทอง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ปฎิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ ประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ของ ครูวารุณี ปานทอง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ
) สิ่งที่ เห็นจากการพัฒนาคือ
1. มีการออกแบบการสอน แบบเป็นขั้นตอน เน้นการฝึกซ้ำ ย้ำทวน
2. มีการวัดผลใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย
3. รู้จักนักเรียนดี ในทุกห้องที่สอน
4. โดดเด่นในการใช้การเสริมสร้าง นักเรียน
5. มีสื่อเทคโนโลยีที่กระตุ้นการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ผลการประเมิน ผ่าน แบบคุณภาพยอดเยี่ยม
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,13:58   อ่าน 21 ครั้ง