ภาพกิจกรรม
รับการสนับสนุนน้ำดื่ม จาก ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เพื่อใช้ในการจัดบริหารจัดการของสถานศึกษา(โดยรับกับ คุณเจน เลขา ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 รับการสนับสนุนน้ำดื่ม จาก ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล เพื่อใช้ในการจัดบริหารจัดการของสถานศึกษา(โดยรับกับ คุณเจน เลขา ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล)
1. น้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค / เดือน สำหรับ รร.ในการใช้จัดกิจกรรมของโรงเรียน
2. น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค สำหรับ งานอบรม ครู ในวันที่ 18 กันยายน 2565 เรื่อง เกณฑ์ ว 9/2564
ทางโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ใคร่ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,15:09   อ่าน 16 ครั้ง