ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลการปฎิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ของ ข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 16.30-20.15 น. นายสมนึก กำลังเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) รับฟังการนำเสนอผลการปฎิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ของ ข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ซึ่งในการนำเสนอในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ คือ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.การสร้รงสื่อ การพัฒนาสื่อ การใช้สื่อ
3. งานวิจัย
4. ผลงานนักเรียน
5.ผลงาน ครู
6. สิ่งที่ ภาคภูมิใจ ของตนเอง จากการปฎิบัติงาน
การนำเสนองาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ชื่นชม ให้กำลังใจ แนะนำกัน
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,15:21   อ่าน 27 ครั้ง