ภาพกิจกรรม
นางสาวอุไรพร แก้วโพธิ์ เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอุไรพร แก้วโพธิ์ เข้ารับการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 โดยมีนางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ประธานคณะกรรมการการประเมิน พร้อมด้วยนางจันทนา กมลาพร กรรมการอาวุโส และนางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด กรรมการการประเมิน (ครูพี่เลี่ยง) การประเมินครั้งนี้ได้รับคำชื่นชม และคำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่าน อย่างกัลยาณมิตรและเป็นกันเอง เพื่อชี้แนะสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการประเมินครูผู้ช่วยของโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,10:21   อ่าน 20 ครั้ง