ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ม.3 PISA
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เข้าร่วมประชุมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ม.3 PISA โดยได้รับความร่วมมือจากผู่อำนวยการทั้ง 14 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ของ สพป.สระบุรี เขต 1 มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในการประชุมครั้งนี้ขอขอบคุณนางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สพป.สระบุรี เขต 1 นายสหพร สกนธ์กำแหง ศน.สพป.สระบุรี เขต 1 ที่ให้แนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนด้วย RCA
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,10:26   อ่าน 20 ครั้ง