ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ทุกคน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลามารับข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน ทางโรงเรียนขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองในกิจกรรมต่อๆไปที่ทางโรงเรียนจะได้จัดขึ้นในโอกาสต่อไป
#ทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านด้วยความรักและเอาใจใส่เด็กทุกคนด้วยความเสมอภาคและปลอดภัยในทุกสถานการณ์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,10:32   อ่าน 33 ครั้ง