ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กล้องวงปิด
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ฝ่ายงานบริหารทั่วไปจัดหาช่างเพื่อมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กล้องวงปิด และงานอื่นๆ เพื่อดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาและความปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,11:27   อ่าน 26 ครั้ง