ภาพกิจกรรม
กราบนมัสการอวยพรปีใหม่แด่พระราชธีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย พระครูวิศาลธรรมภูษิต เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสี และอวยพรคณะกรรมการสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่ใจดี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เข้ากราบนมัสการอวยพรปีใหม่แด่พระราชธีราภรณ์ เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย พระครูวิศาลธรรมภูษิต เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสี และอวยพรคณะกรรมการสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่ใจดีที่คอยดูแลอุปถัมภ์โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ เดินทางไปแห่งใดให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงเทอญ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,13:10   อ่าน 29 ครั้ง