ภาพกิจกรรม
ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ลำเพียร หอมขจร ในการนี้คณะเจ้าภาพได้มอบปัจจัยสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) เป็นจำนวน 5,000 บาท
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ลำเพียร หอมขจร ในการนี้ทางเจ้าภาพได้มอบปัจจัยสนับสนุนเงินอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) เป็นจำนวน 5,000 บาท ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทางเจ้าภาพเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:08   อ่าน 21 ครั้ง