ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดโคกหนามแท่งโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉายและโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) พร้อมนางสุนันทา ยุ่นสมาน ครูแนะแนว และนางสาวสวรส สายบัว ครูนักจิตวิทยา ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดโคกหนามแท่งโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉายและโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เลือกโรงเรียนดีใกล้บ้านในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:15   อ่าน 26 ครั้ง