ภาพกิจกรรม
นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ครูโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ และจัดฉบับข้อสอบ ความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 2025
ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2565 นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ครูโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ)ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ และจัดฉบับข้อสอบ ความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 2025 เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวทางการพัฒนา PISA การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนว PISA และออกแบบการประเมินผลนักเรียนตามแนวทาง PISA โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ และจัดฉบับข้อสอบ ความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 2025
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:35   อ่าน 16 ครั้ง