ภาพกิจกรรม
ตรวจรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)​
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางชญาดา มั่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) มอบหมายให้คณะตรวจรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)​ รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวน้อยคำพันธ์เทียนปัญญา
2. นายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาคย์
3. นายมงคล ชัยมงคล
4. นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด
ดำเนินการตรวจรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผู้รับเหมา นายทักษ์ดนัย คำน้อย ผลการตรวจรับตรงตามแปลนการออกแบบและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2566,11:38   อ่าน 91 ครั้ง